Nhân viên giám sát

Chi tiết ứng viên

Tôi tốt nghiệp ABC
Đã từng làm …
Tôi muốn làm


Thông tin liên hệ


Người liên hệ: Nam Trần
Địa chỉ: 22 Nguyễn xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM
Email: emtunz@gmail.com
Điện thoại: 0987654321